məş’əl(ə)


məş’əl(ə)
ə. ağacın və s. başına, sarınan və ya xüsusi alətin içinə qoyulub yandırılan əsgi

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.